Synonymer till yttrande

kommentar, anmärkning, inlägg, not, mening, avseende, avsikt, betydelse, innebörd, intention, mål, opinion, ordsammansättning, poäng, syfte, synpunkt, tycke, uppfattning, ändamål, åsikt, utlåtande, omdöme, uttalande, utsago