Synonymer till yttra

nämna, ange, omnämna, sade, uppge, yppa, säga, berätta, framföra, intyga, tala, tala om, utropa, ta till orda, knysta, konversera, orera, prata, samtala, snacka, språka, uttala, uttrycka, formulera, visa