Synonymer till yppa

avslöja, blotta, blottlägga, blottställa, demaskera, ertappa, exponera, genomskåda, uppdaga, nämna, ange, omnämna, sade, uppge, yttra, röja, festa, härja, rensa, riva, rocka, städa, ta bort