Synonymer till ynka

obetydlig, bagatellartad, betydelselös, futtig, föga, försumbar, försvinnande, nolla, oansenlig, oväsentlig, ringa, trivial