Synonymer till vrång

avog, avvisande, fientlig, motvillig, ovänlig, vresig, motsträvig, bångstyrig, omedgörlig, ovillig