Synonymer till vittring

lukt, doft, stank, spår, antydan, avtryck, bana, ledtråd, märke, räls, skåra, slinga, tecken, tillstymmelse