Synonymer till vittnesmål

utsago, påstående, redogörelse, uttalande