Synonymer till vitalitet

styrka, bekräfta, belägga, betyga, forte, fördel, intensitet, intyga, konfirmera, kraft, krafter, ork, påvisa, slagkraft, stärka, verifiera, vidimera