Synonymer till visa

bevisa, belägga, exponera, avslöja, utsätta, indikera, ange, antyda, peka på, påpeka, påvisa, lotsa, föra, guida, leda, ledsaga, låt, bit, melodi, sång, peka, rikta, presentera, framföra, framlägga, introducera, lägga fram, presentation, uppvisa, styrka, uttrycka, formulera, yttra