Synonymer till vinstgivande

lönsam, inkomstbringande, kostnadseffektiv, lönande