Synonymer till vink

antyda, indikation, indikera, insinuera, mena, påpeka, påstå, antydan, spår, tillstymmelse, antydning, fingervisning, föraning, förnimmelse, intuition, känning, misstanke, invit, tecken, indikator, märke, omen, signal, symbol, symtom, tips, förslag, råd