Synonymer till vinglande

ragla, stappla, vackla, vingla, vacklande, instabil, ostadig, osäker, osäkerhet, sviktande, tvekande, tveksam