Synonymer till vimsig

förvirrad, bortkommen, desorienterad, snurrig, vilsen, virrig, tankspridd, disträ, frånvarande, borta