Synonymer till vilsekommen

bortkommen, förvirrad, tafatt, vilsen, virrig, borttappad, förlagd, förlorad