Synonymer till villrådighet

osäkerhet, ambivalens, tvekan, tveksamhet, vacklande, vankelmod, hesitation, obeslutsamhet, skepsis, tvivel, tvivla