Synonymer till villkor

förbehåll, begränsning, reservation, förutsättning, betingelse, grundförutsättning, postulat, klausul, bestämmelse, inskränkning, krav, anspråk, fordran, kriterium, parametrar, premiss