Synonymer till villfarelse

inbillning, föreställning, illusion, synvilla, vanföreställning, missuppfattning, feltolkning, missförstånd, osanning, lögn, vals, villolära