Synonymer till viktigt

angeläget, viktig, betydelsefull, betydande, mäktig, signifikant, väsentlig, betydelsefullt, centralt