Synonymer till viktig

angelägen, intresserad, ivrig, angeläget, viktigt, beaktansvärd, betydande, ansenlig, avgörande, avsevärd, betydelsefull, betydlig, signifikant, väsentlig, mäktig, essentiell, nödvändig, huvudsaklig, primär, meningsfull, behövlig, erforderlig, oumbärlig, oundgänglig, karakteristisk, kännetecknande, huvuddel