Synonymer till vidsynt

tolerant, öppen, farbar, meddelsam, offentlig, på vid gavel, rättfram, tillgänglig, tillmötesgående, vidsträckt, öppet