Synonymer till vidmakthålla

bevara, bibehålla, hålla kvar, konservera, skydda, slå vakt om, spara, upprätthålla, vårda, sköta