Synonymer till vidd

omfattning, grad, proportion, storlek, utsträckning, omfång, utbredd, spridd, spridning, vid, vidsträckt, utbredning, expansion, sträckning, vidgning, extension, mån, prolongation