Synonymer till vice

ställföreträdande, ombud, representant