Synonymer till vetskap

kunnande, kunnighet, vetande, kunskap, erfarenhet, kompetens, kännedom, visdom, insikt