Synonymer till vetande

kunnande, kunnighet, vetskap, kunnig, bildad, duktig, erfaren, förfaren, kapabel, kompetent, lärd, skicklig, smart, kunskap, erfarenhet, kompetens, kännedom, visdom, insikt, lärdom, bildning