Synonymer till verktyg

arbetsredskap, don, anordning, redskap, saker, instrument, medel, anslag, genomsnitt, genomsnittlig, medelvärde, måttlig, pengar, resurs, tillgångar, hjälpmedel, pinal, utrustning, vektyg