Synonymer till verkställa

effektuera, leverera, utföra, genomdriva, framtvinga, tvinga igenom, utverka, åstadkomma, genomföra, fullborda, fullfölja, förverkliga, implementera, realisera, uträtta, uppfylla, fullgöra, infria, begå, förrätta, göra, prestera, vidta