Synonymer till verkning

effekt, följd, genomslagskraft, påverkan, verkan