Synonymer till verklighetsbaserad

sann, korrekt, oförfalskad, reell, riktig, riktigt, rättmätig, sanningsenlig, uppriktig, verklig, äkta, ärlig