Synonymer till verklig

autentisk, genuin, riktig, sanningsenlig, äkta, faktisk, egentlig, real, reell, konkret, gripbar, påtaglig, saklig, realistisk, jordnära, verklighetsnära, verklighetstrogen, realitet, faktum, verklighet, sann, verkligt, felfri, korrekt, oförfalskad, otvetydig, regelmässig, regelrätt, riktigt, rätt, sant, tillbörlig, rättmätig, uppriktig, verklighetsbaserad, ärlig, oförställd, oförvanskad, veritabel