Synonymer till verkan

effekt, följd, genomslagskraft, påverkan, verkning, resultat, konklusion, utfall, utgång, utslag