Synonymer till verka

agera, handla, handling, ingripa, spela, uppträda, arbeta, gno, jobba, knega, tjänstgöra, framstå, förete, förefalla, synas, tyckas, införskaffa, köp, köpa, shoppa, uträtta, förvärvsarbeta, knoga, figurera