Synonymer till verifiera

bekräfta, betyga, fastställa, intyga, konfirmera, styrka, tillstyrka, tillstå, vidimera, bestyrka, försäkra, stärka, säga, godkänna, belägga, forte, fördel, intensitet, kraft, krafter, ork, påvisa, slagkraft, vitalitet, stödja, backa upp, främja, hjälpa, stötta, sympatisera, underbygga