Synonymer till vektyg

redskap, don, hjälpmedel, instrument, medel, pinal, utrustning, verktyg