Synonymer till vedermöda

ansträngning, möda, påfrestning, besvär, bekymmer, förtrytelse, krämpa, krångel, obehag, olägenhet, omak, plåga, plågoris, problem, strul, svårighet, trassel, trubbel, trångmål, anfäkta, besvära, lidande, pest, pina, smärta, tortera, tortyr, vånda