Synonymer till vederlag

kompensation, ersättning, gottgörelse