Synonymer till vederbörlig

passande, adekvat, anständig, duglig, läglig, lämpad, lämplig, lämpligt, tillbörlig, tillämplig, ändamålsenlig, rättmätig, befogad, sann