Synonymer till varulager

lager, depå, förråd, förvar, förvaringsbyggnad, förvaringsutrymme, magasin, skikt, förvaringslokal, tidning, tidskrift, upplag