Synonymer till varsel

aning, förmodan, förnimmelse, känning, misstanke, susning, tillstymmelse