Synonymer till vara exakt

precisera, begränsa innebörden, definiera, förklara, klargöra, klarlägga, specificera