Synonymer till var för sig

separat, enskild, fristående, lös, skild