Synonymer till vansklig

besvärlig, betungande, bångstyrig, bökig, irriterande, jobbig, kinkig, knepig, krånglig, marig, mödosam, obekväm, ohanterlig, prekär, påfrestande, påträngande, strulig, störande, svår, svårhanterlig, tröttsam, tålamodsprövande, osäker, diffus, inte säker, obeslutsam, otrygg, oviss, tafatt, tvehågsen, tvekande, tveksam, tvivel, vacklande, ängslig, riskfylld, farlig, riskabel, avancerad, besvärande, invecklad, klurig, knivig, komplex, komplicerad, komplicerat, kämpig, kärv, omedgörlig, tuff