Synonymer till vankelmod

osäkerhet, ambivalens, tvekan, tveksamhet, vacklande, villrådighet