Synonymer till vanhedrande

skymflig, kränkande, neslig