Synonymer till vandalisera

förstöra, demolera, fly, fördärva, förgöra, förinta, föröda, ha sönder, krossa, kvadda, nedtrampa, omintetgöra, paja, rasera, sabba, sabotage, sabotera, skada, skövla, tillintetgöra, utplåna, utradera, vanställa, vanvårda, ödelägga, skända, bespotta, besudla, kränka, van hedra