Synonymer till vana

bruk, andvändning, användning, drift, fabrik, hantering, kutym, nyttjande, praxis, sed, seder, sedvänja, tillämpning, habitus, vanligt förekommande, rutin, arbetsgång, procedur, slentrianmässig, vanemässig, rutinmässig, tradition, slentrian