Synonymer till vakta

bevaka, kolla, passa, skydda, övervaka, bevakning, observation, vakthållning, väktare, övervakning, hålla utkik, duga, justera, lämpa, matcha, se efter, sköta, stämma, ta hand om, vaka, överensstämma, beskydda, bevara, freda, fridlysa, försvara, huldra, täcka, värja, värna, valla