Synonymer till vakt

gard, försvar, försvarsställning, skydd, intendent, uppsyningsman, post, befattning, försändelse, ämbete, väktare, övervakare, bevakning, fångvaktare