Synonymer till vakenhet

uppmärksamhet, observans, uppsikt