Synonymer till vagt

löst, ringa, bagatellartad, betydelselös, futtig, , föga, knapphändig, lindrig, liten, måttlig, oansenlig, obetydlig, otillräcklig, skral, slå en signal, små, smått, späd, svag, telefonera